924 05 985
info@meneo.no

Tjenester

Tjenester

På Meneo Hundesenter tar vi atferdsmodifisering på alvor. Det er kun ansatte med utdanning innen problematferd som har ansvaret for, og legger opp arbeidsprogrammene. Praktisk trening er en stor del av programmet, og hos oss får eier opplæring i hvordan treningen skal utøves i hjemmemiljøet.

Vi tilbyr atferdskonsultasjon for både valper og voksne hunder. Atferdsproblemer er en fellesbetegnelse som brukes når hunder viser endring i atferd over tid eller avvikende atferd i forhold til det normale. Atferdsproblemer kan være relativt enkelt å gjøre noe med, men det kan også være vanskelig å oppnå gode resultater og få tilfredsstillende endringer i atferd hos hunder med alvorlige problemer. Våre ulike tjenester finner du under.

Betingelser

Betaling må være oss i hende senest samme dag som konsultasjonen. Konsultasjoner må avbestilles senest 24 timer før avtalt time. Ved for sen avbestilling blir konsultasjonen fakturert for halve avgiften.

Hvis du er usikker på hva atferdsmodifisering er og vil vite mer, ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat!

Atferdsveileder
Heidi Kvan
Tlf. 924 05 985
E-post: info@meneo.no

 

Komplett atferdskonsultasjon

En komplett atferdskonsultasjon består av en konsultasjon på hundesenteret eller pr. telefon;

  • Konsultasjon m/praktisk veiledning
  • Arbeidsprogram
  • Praktisk veiledning (2 * 1 time)
  • Veiledning og oppfølging pr. telefon eller e-post i 6 mnd.

Pris: 2500,-
Bestill

 

Telefonkonsultasjon

Vi tilbyr også atferdskonsultasjon for deg som ikke har mulighet til å møte opp på hundesenteret;

  • Konsultasjon pr. telefon
  • Arbeidsprogram
  • Veiledning og oppfølging pr. telefon eller e-post i 6 mnd.

Pris: 1000,-
Bestill

 

Praktisk atferdskonsultasjon

Praktisk atferdskonsultasjon passer for hunder med mindre problemer og utfordringer som f.eks. passere andre hunder på tur, innkallingstrening, gå pent i bånd osv.

  • Praktisk veiledning (1 * 1,5 time)
  • Oppfølging og veiledning i 1 mnd.

Pris: 800,-
Bestill