924 05 985
info@meneo.no

Intro dirigeringstrening

Elementer i dirigeringstreningen

 • Linjer
 • Ut/videre ut
 • Høyre
 • Venstre

Signaler i dirigeringssammenheng er bruk av armene til å peke ut retning, sammen med bruk av kommandoer. Det viktigste å tenke på ved bruk av armsignaler, er at signalene skal være synlige på lang avstand (opp til et par hundre meter), samt når hunden er i vann.

Prosedyrer rundt utsending

Ved innlæring av linjer, videre ut, høyre og venstre, er det viktig å etablere en fast prosedyre for utsendingen. Hvordan du holder armen og kommandoen skal være den samme hver gang, og man skal være konsekvent på hvilket signal hunden faktisk skal løse ut på. Det er viktig at du viser armsignalet ditt for å få hunden til å forstå hvor den skal gå, men også at hunden ikke starter før du har gitt den kommandoen. Hunden skal derfor ikke gå på ditt armsignal, men på din kommando. Dette henger sammen med at det er føreren som har kontrollen på hunden i en dirigeringssituasjon, og ikke hunden selv.

Minne vs skjult metode

Før man går i gang må en bestemme seg for metodikk når vi trener forståelse for dirigeringstrening. Hovedmetodene er trening basert på minne (at hunden vet hvor målet er) og trening basert på tillit (skjult mål).

Rette linjer, minne

Ved innlæring av de rette linjene begynner vi ofte i et lettløpt terreng uten særlige hindringer. Du kan f.eks. bruke kanten av et jorde e.l. Hensikten med treningen er at hunden etterhvert skal koble ditt armsignal med at det ligger noe i den retningen du peker. Vi vil gjerne at hunden skal løpe i en så rett linje framover så mulig.

Hovedmålet med treningen er; RETTE LINJER uansett hindringer eller terreng.

I den innledende treningen tar vi med oss hunden når vi legger ut dummyen. Tanken med treningen er å sende hunden i det sporet vi har gått opp med hunden. Legg fra deg dummyen slik at den er synlig (evt. sett den opp på høykant), snu dere vekk fra dummyen og gå 15-20 meter. Snu dere mot dummyen igjen, og få hunden til å sitte ved din venstre side i utgangsposisjon. Pass på at hunden er fokusert på dummyen som ligger ute før du bruker armsignalet. Hold armen i ro, pekende mot dummyen. Gi hunden en oppmuntrende kommando for at hunden skal løpe ut mot dummyen. Ros og ta i mot hund og dummy. Tenk på hva målet med treningen er; hunden skal løpe rett fram og være fokusert på oppgaven. Hvis hunden fortsatt ikke kan gå fri ved fot, så ha på kobbelet når du legger ut dummyen. Alle forstyrrelser og masing med kommandobruk kan ta bort fokuset på oppgaven, og selv den mest elementære øvelsen kan mislykkes. Når treningen med den korte avstanden har lykkes et par ganger, avslutter du.

Viktige ting å huske på ved innlæring av rette linjer

 • Ikke send hunden ut hvis den ikke fokuserer på dummyen.
 • Ikke la hunden løpe ut før du har gitt kommandoen. Bruk gjerne kobbelet som hjelp i innlæringsfasen.

Videre trening av rette linjer

Etter at hunden har blitt sikker på å løpe ut å hente en dummy den har visuelt syn av, er neste fase å legge ut dummyen i høyt gras eller annen vegetasjon hvor dummyen forsvinner ute av syne for hunden. Tren gjerne på åpne plasser hvor du kan få opp avstandene og ha mulighet til å legge ut dummyer på flere plasser. Tell antall skritt hunden må løpe ut, og øk etter hvert avstanden, på sikt skal du opp på 100 meter hvis mulig. Varier avstanden fra trening til trening, slik at du ikke lærer hunden å løpe et eksakt antall meter hver gang. Poenget med treningen er å lære hunden å løpe rett ut på vårt signal. Vær nøye med å gå rett ut og tilbake på den linja du vil hunden skal følge, det gjelder spesielt hvis du kommer til en hindring. Unngår du hindringer eller høy vegetasjon når du har med hunden, lærer den dette raskt.

Feil ved innlæring

Hvis hunden begynner å bruke nesa og ”slå ut” i søk før den kommer fram til området dummyen ligger i, har vi gjort det for vanskelig for fort. Hunden skal IKKE bli selvstendig og søke seg framover. Avbryt, kall hjem hunden og legg ut linja på nytt (ta med hunden). Send på nytt.

Neste skritt

Så fort hunden forstår poenget med treningen, og lett springer ut til den utlagte dummyen skal du introdusere flere dummyer i treningen. Det er ytterst viktig at hunden tidlig blir vant til at vi trener med flere linjer. Dette bygger opp en forståelse for at det alltid vil finnes flere alternativer, men at hunden aldri selv får avgjøre hvilken dummy som skal hentes først.

Under de første treningene, legges to dummyer ut med 180 graders vinkel mellom seg. Ta hunden med deg når du legger ut begge dummyene. Fokuser på at hunden skal gå fot (bruk gjerne kobbel), sitter i ro når du kaster ut dummyene og følger deg fint når du snur vekk fra dummyene. Varier mellom hver trening hvilken dummy du sender først eller sist på. Bruk lettløpt og oversiktelig terreng i starten. Bygg opp avstander og gjør hunden sikker i treningen.

Neste skritt i treningen er å skrenke inn vinkelen mellom der dummyene blir lagt ut, og øke antall linjer du legger ut når du trener.

Bruk av terreng i den videre treningen

Når hunden har begynt å få en forventning til armsignalet ditt, er tiden inne for å avansere treningen med bruk av ulike typer terreng. Tren hunden til å løpe rett ut dit du peker, uansett hindringer. Dette gjør du ved å legge ut dummyer på tvers av alle hindringer og terrengskifter. Ta med hunden ut og gå den linja du vil hunden skal løpe i; tren over bekker, gjerder, inn i skog, over en vei, gjennom eng og over i en myr, ut i vannet osv. Det finnes ingen begrensninger i denne treningen, og det er bare din fantasi som hindrer hundens utvikling! Hjernevask hunden din til å tro på armsignalet ditt, og bygg opp selvtilliten til hunden gjennom en variert og utfordrende trening.

Kondisjonering og generalisering

Treningen framover består av repetisjoner over mange måneder. I tiden som kommer vil det dreie seg om utvikling av forståelse for signalet vårt. I den forbindelse vil vi bl.a.;

 • Sende på dummyene utenom sporet vi har gått opp
 • Sende på dummyene etter en forsinkelse
 • Forstyrre linjene med f.eks. markeringstrening
 • Forstyrre linjene med f.eks. bruk av skudd
 • Introdusere forstyrrelser før du sender på linjene

Når skal jeg begynne å trene hunden på skjulte dummyer?

Hvis du har bestemt deg for å bruke minnetrening som metode ved trening av linjer, kan det lønne seg å vente lenge med dette, og heller fokusere på å legge så mange linjer at minnet til hundene blir svakere, kombinert med punktene som er nevnt ovenfor.  Man må selvfølgelig teste nivået på hunden innimellom i treningen ved å legge ut skjulte dummyer. Det vil også være en idé å gjøre seg noen betraktninger om hva slags type hund man har. Hunder med en sterk egenvilje, fungerer dårligere med en minnebasert trening fordi den utvikler en sterk tro på eget minne mer enn å samarbeide med treneren.

Ut/videre ut

Ved innlæring av ut/videre ut, benytter vi oss av akkurat samme treningstips som vi har nevnt under innlæring av rette linjer.

Det er også viktig ved innlæring av dette signalet, at hunden sitter i ro helt til du gir den en oppmuntrende ”Ut!”. Vær nøye med armsignalet, og ikke gi kommandoen før hunden fokuserer på deg.

Plan for øking av avstand mellom hund – dummy – fører, kan gjøres på følgende måte;

1)    Kort avstand mellom hund – fører – dummy

2)    Kort avstand mellom hund – fører, øk avstand mellom hund – dummy (50 – 100 m meter)

3)    Kort avstand mellom hund – dummy, øk avstand mellom hund – fører (50 -100 meter)

Planen tar utgangspunkt i at hver gang man introduserer hunden for en ny påvirkning, så beholdes et fast holdepunkt. Ikke øk avstanden mellom hund – dummy – fører på én gang, men ta et skritt av gangen.

Kondisjonering

 • Bruk av høyre arm, hunden vender mot høyre
 • Bruk av venstre arm, hunden vender mot venstre
 • Bruk kun kommando med hunden vendt mot deg
 • Bruk kun kommando med hunden vendt fra deg

Høyre/venstre

Ved innlæring av høyre/venstre, så benytter vi også mange av de samme treningstipsene mht variasjon av terreng og avstander som vi bruker ved rette linjer og videre ut.

Utgangsposisjon for øvelsen er at hunden sitter og ser i retning mot deg. Dummyen blir lagt ut i rett vinkel ut fra hundens posisjon, slik at den løper i en rett linje ut fra der den sitter.

Legg opp treningen langs en jordekant hvor dummyen synes godt. Start med kort avstand mellom hund og dummy de første øktene (5-10 meter). Vær nøye med armsignalet ditt, og la ikke hunden løpe ut før du har gitt kommando. Avstanden mellom hund og fører er også kort de første øktene.

Plan for øking av avstand mellom hund – dummy – fører, kan gjøres på følgende måte;

1)    Kort avstand mellom hund – fører – dummy

2)    Kort avstand mellom hund – fører, øk avstand mellom hund – dummy (50 meter)

3)    Kort avstand mellom hund – dummy, øk avstand mellom hund – fører (50-100 meter)

Planen tar utgangspunkt i at hver gang man introduserer hunden for en ny påvirkning, så beholdes et fast holdepunkt. Ikke øk avstanden mellom hund – dummy – fører på én gang, men ta et skritt av gangen.

Kombinasjon av høyre/venstre – ut

Etter vi har trent hunden godt på de tre momentene hver for seg, kan vi begynne å kombinere dem.  Generelt bør vi prioritere treningen av videre ut i forhold til treningen av høyre/venstre (større vanskelighetsgrad for hunden).

Når vi skal begynne å legge ut dummyer i flere retninger, bør vi være sikre på at hunden har en god forståelse for armsignalet for hvert enkelt tegn, før vi begynner å koble de sammen. Hvis hunden går på feil apport, og den blir korrigert og stoppet, kan vi oppleve at hunden blir usikker i neste omgang. Eller en annen variant; hvis hunden går mot feil apport og vi ikke klarer å stoppe den, og den plukker opp apporten. Hva lærer den av vår trening med tegn da?

En annen og mer safe metode for en uerfaren hund, kan heller være å gjøre som følger;

 • Sende på dummyen utenom sporet vi har gått opp
 • Sende på dummyen etter en forsinkelse
 • Forstyrre retningen med f.eks. markeringstrening
 • Forstyrre retningen med f.eks. bruk av skudd
 • Introdusere forstyrrelser før du sender på dummyen

Feil ved innlæring

Hvis hunden løper ut til dummyen så fort du har løftet armen, men før du har gitt kommandoen, har vi trent feil. Vær helt konsekvent i treningssituasjonen at hunden ALDRI får løpe ut før du har gitt kommandoen. Hold armen pekende i retning dummyen, og forlang at hunden skal sitte før kommandoen blir gitt. Når du trener på dette, så hold en kort avstand mellom deg og hunden, slik at du har kontroll over situasjonen.

Sammendrag

Ved innlæring av dirigering skal vi huske på;

 • Konsekvent bruk av signaler og kommandoer
 • Korte avstander, lett terreng, synlige dummyer ved innlæring av nye momenter
 • Øk avstander mellom hund – dummy – fører suksessivt
 • Bruk terrenget for å variere treningen
 • ”Dit jeg peker ligger det ALLTID noe!”

Comments are closed.