924 05 985
info@meneo.no

Hundesenteret

Hundesenteret

Meneo Hundesenter ble startet av Heidi Kvan høsten 2008, og skal være et kompetansesenter for hundeeiere og deres hunder. Vårt mål er å gjøre hverdagen bedre for både hund og eier ved å dekke begges behov! På Meneo får hunder være hunder, og det er deres velferd som til alle tider står i fokus.

Meneo Hundesenter ønsker å rette fokuset mot valper og unge hunder av alle raser. Hos oss er både erfarne og uerfarne hundeeiere velkomne på kurs. Meneo kan også hjelpe hunder med atferdsproblemer og tilbyr behandlingsopplegg for flere ulike problemer. For den travle hundeeier har også Meneo anledning å ta imot et fåtall hunder i trening i ukedagene året rundt.

På Meneo fokuserer vi på den gode relasjonen mellom hund og eier i alle sammenhenger. Et godt samarbeid mellom hund og eier er helt avgjørende for et vellykket resultat. All læring skjer ved bruk av positive belønningsmetoder. Metodene øker sjansen for en motivert og glad hund med et ønske om å samarbeide og jobbe sammen med eieren. Vi fokuserer også på viktigheten av forutsigbare rutiner og synlige grenser i hundens hverdag.