Innlæring av dirigering- og fløytesignaler

Trening av dirigering

 • Fremadsending
 • Ut/videre ut
 • Høyre
 • Venstre

Signaler i dirigeringssammenheng er bruk av armene til å peke ut retning, sammen med bruk av kommandoer. Det viktigste å tenke på ved bruk av armsignaler, er at signalene skal være synlige på lang avstand (opp til flere hundre meter), samt når hunden er i vann. Det er derfor lurt å trene inn signaler hvor armene holdes i ro slik at hunden får en god indikasjon på hvor du peker.

Prosedyrer rundt utsending

Ved innlæring av fremadsending, videre ut, høyre og venstre, er det ytterst viktig å etablere en fast prosedyre for utsendingen. Armsignalet og kommandoen skal være den samme hver gang, og man skal være konsekvent på hvilket signal hunden faktisk skal løse ut på. Det er viktig at du viser armsignalet for å få hunden til å forstå hvor den skal gå, men at hunden ikke løper ut før du har gitt den kommandoen. Hunden skal derfor ikke gå på ditt armsignal, men på din kommando. Dette gjør vi fordi vi vil at hunden skal fokusere i riktig retning og ha best sjanse til å gå i den retningen vi peker.

Fremadsending

Ved innlæring av fremadsending Kan det være lurt å finne en rett vei eller sti, slik at hunden automatisk lærer seg å løpe rett fram. Hensikten med øvelsen er at hunden skal koble ditt armsignal med at det ligger noe i den retningen du peker. Vi vil gjerne at hunden skal løpe i en så rett linje framover så mulig, og derfor er det hensiktsmessig å starte innlæringen av signalet på en sti eller vei.

Hovedmålet med treningen er; RETTE LINJER uansett hindringer eller terreng.

Ta med hunden og en dummy. Legg fra deg dummyen synlig på veien, snu dere rundt og gå ca. 10-15 skritt vekk fra dummyen. Snu dere mot dummyen igjen, og få hunden til å sitte ved din venstre side i utgangsposisjon. Pass på at hunden er fokusert på dummyen som ligger ute før du bruker armsignalet. Hold armen i ro, pekende mot dummyen. Gi hunden en oppmuntrende kommando for at hunden skal løpe ut mot dummyen. Ros og ta i mot hund og dummy. Tenk på hva målet med treningen er; hunden skal løpe rett fram og være fokusert på oppgaven. Hvis hunden fortsatt ikke kan gå fri ved fot, så ha på kobbelet når du legger ut dummyen. Alle forstyrrelser og masing med kommandobruk kan ta bort fokuset på oppgaven, og selv den mest elementære øvelsen som å sende tilbake på en dummy 5 meter unna kan mislykkes.

Når øvelsen med den korte avstanden har lykkes et par ganger, avslutter du.

Viktige ting å huske på ved innlæring av fremadsending.

 • Ikke send hunden ut hvis den ikke fokuserer på dummyen.
 • Ikke la hunden løpe ut før du har gitt kommandoen. Kall hjem hvis den løper ut før den har fått lov.
 • Hundens kropp må ha samme retning som hunden skal løpe. Hvis hunden sitter skjevt, men ser i riktig retning, er det stor sannsynlighet for at hunden løper i den retningen kroppen peker og ikke dit hunden ser.

Videre trening av fremadsending

Etter at hunden har blitt sikker på å løpe ut å hente en dummy på en sti, utvides treningen ved å øke avstanden til dummyen og ved å skifte terreng. Tren gjerne på åpne plasser hvor du kan få opp avstandene og ha mulighet til å legge ut dummyer på flere plasser. Tell antall skritt hunden må løpe ut, og øk etter hvert avstanden, gjerne opp til 50-60 meter hvis mulig. Varier avstanden fra trening til trening, slik at du ikke lærer hunden å løpe et eksakt antall meter hver gang. Man kan også variere med å sette igjen hunden, og legge ut dummyen alene, men hunden skal alltid se at det har blitt lagt ute noe eller være med å legge ut. Poenget med øvelsen er å lære hunden å løpe rett ut på vårt signal. Vær nøye med å gå rett ut og tilbake på den linja du vil hunden skal følge.

Feil ved innlæring

Hvis hunden begynner å bruke nesa og ”slå ut” i søk ved fremadsendingen, har vi gjort det for vanskelig for fort. Hunden skal IKKE bli selvstendig og søke seg framover. Kort ned på avstanden, og begynn forfra.

Neste skritt

Så fort hunden forstår poenget med øvelsen, og lett springer ut til den utlagte dummyen skal du introdusere flere dummyer i øvelsen. Det er ytterst viktig at hunden tidlig blir vant til at det ligger dummyer i flere retninger. Dette bygger opp en forståelse for at det alltid vil finnes flere alternativer, men at hunden aldri selv får avgjøre hvilken dummy som skal hentes først.

Under de første treningene, legges to dummyer ut med 180 graders vinkel mellom seg. Sett hunden igjen og legg ut en dummy (eller alernativt; ta hunden med deg når du legger ut). Gå tilbake til hunden, snu hunden med ryggen til den utlagte dummyen og gå ut for å legge ut dummy nr. 2. Gå tilbake til hunden og snu hunden mot dummy nr. 1. Send på denne. Ta i mot hunden, og snu dere så mot dummy nr. 2 Send på denne. Bruk lettløpt og oversiktelig terreng i starten. Bygg opp avstander og gjør hunden sikker i treningen.

Bruk av terreng i den videre treningen

Når hunden har forstått armsignalet ditt og begynt å få forventninger til at der du peker, ligger det noe, er tiden inne for å avansere treningen med bruk av ulike typer terreng. Tren hunden til å løpe rett ut der du peker, uansett hindringer. Dette gjør du ved å legge ut dummyer på tvers av alle hindringer og terrengskifter. Ta med hunden ut og gå den linja du vil hunden skal løpe i; tren over bekker, gjerder, inn i skog, over en vei, gjennom eng og over i en myr, ut i vannet osv. Det finnes ingen begrensninger i denne treningen, og det er bare din fantasi som hindrer hundens utvikling! Hjernevask hunden din til å tro på armsignalet ditt, og bygg opp selvtilliten til hunden gjennom en variert og utfordrende trening.

Alternative måter å trene fremadsending på

a)    Legge ut godbiter/leker/ball i stedet for dummy

Mange hunder blir fort veldig opptatt av å bruke nesa på vei ut mot dummyen, og slår gjerne ut i søk. For å begrense den selvstendige handlingen, kan det være lurt å alternere øvelsen ved å legge ut andre belønninger enn en dummy. Bruk gjerne godbiter, andre leker, ball osv. i stedet for en dummy. Tren for eksempel fremadsending når det er fôringstid. Sett ut matskålen!

b)    Legge ut dummyer i flere retninger

Etter hvert kan du legge ut 4 dummyer, siden 6 og tilslutt kanskje 10? Denne øvelsen dreier seg hele tiden om å løpe ut på en rett linje der du peker. Etter hvert som flere dummyer legges ut, vil minnet om dem svekkes og du starter den virkelige treningen av håndsignalet ditt. Kast alltid ut igjen den dummyen som er hentet inn. På den måten vil alltid hunden ha mange alternativer å velge mellom. Ikke legg dummyene for nærme hverandre, og tenk hele tiden at du trener kvalitet. Du skal alltid lykkes!

Når skal jeg begynne å trene hunden på skjulte dummyer?

Erfaringsmessig kan det lønne seg å vente lenge med dette, ja kanskje unngå det totalt.  Å sende på en skjult dummy skal aldri gjøres før hunden har forstått oppgaven 100%! Vi er heller tilhengere av å øke avstander og legge ut flere dummyer i ulike retninger, enn å nødvendigvis trene med skjulte dummier. Man skal alltid tenke; ”Hva trener jeg på?” ”Hva belønner jeg?” før man gyver løs på en vanskelig oppgave. Hva gjør du hvis du har sendt ut hunden på en skjult fremadsending, og hunden starter å søke vidt og bredt uten at du får kalt den hjem – og tilslutt lykkes den å finne dummyen på egenhånd. Hva har hunden blitt belønnet for da? Ikke å løpe rett ut der du peker i alle fall!

Våre tips blir heller;

 • Bruk terrenget å legg ut dummyer på mindre åpne steder, slik at dummyen i seg selv ligger skjult. Hunden har vært med og lagt den ut, eller sett at du har lagt ut før den får hente den.
 • La hunden gjøre andre ting før den får hente dummyen du har lagt ut. Dette setter hundens hukommelse på prøve, og du får sett hvor godt signalet for fremadsendingen sitter.
 • Legg ut flere dummyer på ulike plasser. Merk deg hvor du legger dummyene (ved et spesielt tre, en rot, osv.), og velg hvilken dummy du vil sende på.

Ved alle disse ulike momentene, er det veldig viktig å tenke på hvordan vinden blåser. Jo vanskeligere man gjør dirigeringstreningen, desto viktigere er det å tenke på vinden! Send ut hunden på riktig side av vinden for at øvelsen skal lykkes. Det er også lurt å legge flere dummyer tett ved hverandre ved disse momentene, slik at hunden har større sjanse for å lykkes. For at man kan legge ut flere dummyer på den måten, må vi ha hund som vi vet ikke bytter/løfter på flere dummyer.

Vil hunden takle fremadsendingen på jaktprøven selv om jeg ikke har trent med skjulte dummyer?

Ja, det vil den! Hvis du har vært nøye med innlæringen av signalet og kommandoen, og betinget dette med at ”Der jeg peker ligger det ALLTID noe”, vil hunden stole på signalet ditt, og uten problemer løpe ut selv om den ikke ser dummyen/viltet. Vi vil likevel påpeke at det er lett å ødelegge den tilliten hunden har til ditt signal ved å trene feil slik at hunden mislykkes på trening. Dette gjør at hunden tar oppgaven selv; ”Dette fikser jeg med et fritt søk”, eller blir usikker og defensiv; ”Jeg blir her hos deg” – litt ulikt av hvilken type hund du har.

Ut/videre ut

Ved innlæring av ut/videre ut, benytter vi oss av akkurat samme treningstips som vi har nevnt under innlæring av fremadsending.

Det er også viktig ved innlæring av dette signalet, at hunden sitter i ro helt til du gir den en oppmuntrende ”Ut!”. Vær nøye med armsignalet, og ikke gi kommandoen før hunden fokuserer på deg.

Høyre/venstre

Ved innlæring av høyre/venstre, så benytter vi også mange av de samme treningstipsene som vi bruker ved fremadsending og ut.

Utgangsposisjon for øvelsen er at hunden sitter og ser i retning mot deg. Dummyen blir lagt ut/kastet i en rett vinkel ut fra hundens posisjon, slik at den løper i en rett linje ut fra der den sitter.

Legg opp treningen på en sti/vei, eller en plen hvor dummyen synes godt. Start med kort avstand mellom hund og dummy (ikke mer enn 5-10 meter), og øk avstanden suksessivt. Vær nøye med armsignalet ditt, og la ikke hunden løpe ut før du har gitt kommandoen ”Ja!”. Avstanden mellom hund og fører skal i innlæringsfasen være kort (mellom 3 og 10 meter). Øk også avstanden mellom hund og fører suksessivt.

Plan for øking av avstand mellom hund – dummy – fører, kan gjøres på følgende måte;

1)    Kort avstand mellom hund – fører – dummy

2)    Kort avstand mellom hund – fører, øk avstand mellom hund – dummy

3)    Kort avstand mellom hund – dummy, øk avstand mellom hund – fører

Planen tar utgangspunkt i at hver gang man introduserer hunden for en ny påvirkning, så beholdes et fast holdepunkt. Ikke øk avstanden mellom hund – dummy – fører på én gang, men ta et skritt av gangen!

Varier etter hvert treningen på samme måte som ved innlæringen av fremadsending.

Kombinasjon av høyre – venstre – ut = klokka

Etter vi har trent hunden godt på de tre momentene hver for seg, kan vi begynne å kombinere dem.  Øvelsen som kombinerer momentene kalles gjerne klokka, fordi hunden sendes ut i ulike retninger fra sin midtposisjon ut i ulike retninger.

a)    Høyre og venstre

Begynn gjerne å kombinere høyre og venstre, ved at en dummy kastes ut på hundens høyre side, og en på hundens venstre side. Når hunden har hentet en dummy, så sett den alltid i utgangsposisjonen før den sendes på neste. Følg planen for øking av avstand også her, og ha kort avstand mellom hund – dummy – fører ved de første treningene.

Øk avstander suksessivt, og varier etter hvert treningen på samme måte som tidligere nevnt under innlæring av fremadsending.

b)    Ut og høyre/venstre

Ved kombinasjon av ut og høyre eller venstre, benyttes akkurat samme innlæringsplan som nevnt for kombinasjon for høyre og venstre. Det er viktig å variere hvilken dummy som skal hentes inn først. Velg gjerne den dummyen hunden IKKE har mest lyst på, for å statuere at det er du som styrer treningen.

Du vil antagelig oppleve at hunden har større problem ved innlæring av denne kombinasjonen, så det er viktig at man bruker mye tid på dette og er konsekvent i bruken av armsignaler og kommandoer.

c)    Ut, høyre og venstre

Som en eksamen, kan man til slutt sette sammen høyre – venstre – ut. Følg samme innlæringsplan her som tidligere nevnt, og kort ned på avstanden mellom hund – dummy – fører i starten. Når hunden forstår alle signalene er det på tide å utvide avstanden mellom hund, dummy og fører. Tren med avstander på ca. 40-50 meter i den videre treningen, og inkluder også ulike typer terreng. Bruk evt. snitsler eller annen oppmerking for å holde rede på hvor dummyene ligger.

Utvidelse av klokka

Snu alt på hodet! Legg ut dummyene som i den vanlige klokka, men tenkt deg at du alltid flytter deg dit hvor den sist hentede dummyen lå, samtidig som du legger igjen dummyen som ble hentet der du sist stod! Hunden sitter alltid i midten før den sendes.

Feil ved innlæring

Hvis hunden løper ut til dummyen så fort du har løftet armen, men før du har gitt kommandoen, har vi trent feil. Vær helt konsekvent i treningssituasjonen at hunden ALDRI får løpe ut før du har gitt kommandoen. Hold armen pekende i retning dummyen, og forlang at hunden skal sitte før kommandoen blir gitt. Når du trener på dette, så hold en kort avstand mellom deg og hunden, slik at du har kontroll over situasjonen.

Hvor mye skal jeg trene på klokka?

Det holder lenge å ta et par omganger av gangen med denne type trening. Gjør det lystbetont, og avslutt mens hunden synes det er gøy.

Hva gjør jeg hvis hunden ikke finner dummyen?

Et kjent problem ved innlæring av dirigering, er at hunden ikke finner dummyen vi har lagt ut. Kanskje den løper for fort over, eller bommer med noen meter på dummyen og slår ut i søk. Hva gjør du?!

Kall inn hunden uten noen form for negativ tone i stemmen. Lei hunden til sin utgangsposisjon, og gå ut til dummyen – uten hunden – og pek mot dummyen slik at hunden ser hvor den ligger. Gå tilbake til din utgangsposisjon, og send hunden ut på nytt.

Hvorfor gjør vi dette? Når vi avbryter hundens selvstendige arbeid, så gjør vi det av to grunner; Vi vil ikke at hunden skal finne dummyen etter et fritt søk, for da belønnes feil atferd. Husk at det er dirigering vi trener på, ikke andre ting. For det andre, vil vi som fører vise hunden at vi vet hvor dummyen er, og at den alltid kan stole på vår retningsanvisning i alle situasjoner. Og løfte på dummyen på denne måten er langt fra et nederlag, det er derimot en situasjon hvor vi forsterker det gode samarbeidet vi har med hunden vår.

Sammendrag

Ved innlæring av dirigering skal vi huske på;

 • Konsekvent bruk av signaler og kommandoer
 • Korte avstander – synlige dummyer ved innlæring av nye momenter
 • Øk avstander mellom hund – dummy – fører suksessivt
 • Tren korte økter og gi deg mens hunden synes det er gøy
 • Husk hva du trener på, og hva som belønnes
 • Bruk terrenget for å variere treningen
 • ”Dit jeg peker ligger det ALLTID noe!”

 

Trening av fløytesignal

 • Sitt/kontakt
 • Innkalling
 • Nærsøk

Ved jakttrening med retrievere er det en fordel å benytte en fløyte i arbeidet med hunden. En fløyte gjør kommandoer mer presist, lyden bærer lenger og man unngår at føreren lager for mye støy.

Alle fløytesignalene vi bruker er vanligvis betinget tidligere med kommandoer. Dette betyr at hunden må lære at atferden den utfører kan betinges både med et fløytesignal, og en kommando. Det behøver ikke være vanskelig å lære hunden dette, tvert i mot, vil man oppleve at hunden forstår raskt meningen med fløytesignalet.

Sitt/kontakt

Signal: et langt støt i fløyta.

Poenget med dette fløytesignalet er å få hunden til å ta kontakt med oss når den er sendt ut i arbeid under for eksempel en dirigering eller et søk. Det er lettest å betinge signalet med kommandoen ”sitt” fordi det er mer presist enn når hunden står.

Start innlæringen i situasjoner du vanligvis ber hunden om å sitte; for eksempel når den skal fôres, før den skal gå ut, eller når vi stopper ved fri ved fot/lineføring.

Det beste er å lære inn signalet i situasjoner hvor hunden automatisk setter seg uten at du behøver å si kommandoen ”sitt”. Det vil være lettere å gi fløytesignalet i rett øyeblikk, og dermed belønne rett atferd.

Altså; vi blåser et langt støt i fløyta når hunden er i ferd med å sette seg. Når hunden er helt nede i sitt, roser vi forsiktig (sånn at hunden ikke reiser seg i glede), og gir den også en godbit eller annen belønning.

Fortsett med å blåse i fløyta i de nevnte situasjonene til du føler at hunden har begynt å forstå signalet. Forsøk etter en stund å test ut at hunden har forstått signalet, før du går til neste skritt i innlæringen.

Neste skritt er å lære hunden at den ikke må være nær deg for å sette seg på signalet. Ta med fløyta når du er ute på tur, og velg en passende anledning til å blåse signalet; Hunden bør være noen meter fra deg, men ikke for opptatt av andre lukter eller på vei bort fra deg. Benytt gjerne en sjanse når hunden har oppmerksomheten rettet mot deg. Blås signalet. Når hunden setter seg må du belønne raskt; kast en godbit eller en annen belønning til hunden og ros.

Hva gjør jeg hvis hunden ikke setter seg?

Da har du ikke trent grundig nok i første fase. Gå hjem, og fortsett treningen!

Hva gjør jeg hvis hunden kommer mot meg?

Det hender ofte i starten at hunden vil komme helt inn til deg før den setter seg. Det er dette du har betinget i starten av treningen og er naturlig for hunden. Forsøk de første gangene å brems den litt med en håndflate som du holder foran den og blås en gang til i fløyta. Hvis hunden bremser opp og setter seg, er det helt OK! Ros og gi belønning/godbit. Det tar bare et par ganger før hunden knekker koden hvis du får den til å sette seg noen meter unna deg. Fortsett treningen, men ikke terp mange ganger etter hverandre – det gjør bare hunden usikker. Gi deg mens leken er god.

Når hunden har forstått at fløytesignalet betyr å sitte uansett om den er ved siden av deg eller noen meter unna, skal du slutte å trene signalet rundt bena dine. I all framtid vil beovet være at hunden skal stoppe opp når den er på vei vekk fra deg, og derfor er det viktig at den videre treningen fokuseres på dette.

Fortsett treningen på tur, og blås signalet i ulike situasjoner. Øk avstanden etter hvert mellom deg og hunden, og krev etter hvert at hunden setter seg i alle situasjoner og miljøer.

Denne treningsfasen skal vare lenge. Det er i denne perioden man befester signalet, og hunden opplever å få belønning for å sette seg. Ta med fløyta på tur og i andre sammenhenger og gjør signalet til en positiv greie. Det er viktig at hunden setter seg HVER GANG du blåser signalet. Slurv og ukonsekventhet fører til en ulydig hund.

Belønn gjerne med ball, slik at du får belønnet hunden der den sitter. Etter hvert vil du antagelig behøve en ballkaster, slik at du også kan belønne 50-60 meter unna. Rask belønning = bedre respons på signalet.

Målet med treningen; motivasjonen til å stoppe må overstige ønsket om å finne en apport! Du er motivasjonen. Klarer du det?

 

 

Share Button