924 05 985
info@meneo.no

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser under gjelder ved deltagelse på alle våre kurs. For mer informasjon eller spørsmål, kontakt Meneo Hundesenter her.

Betaling

Alle kurs betales via kortbetalingsløsningen Stripe i forbindelse med booking av kursplassen.

Dersom kunden ønsker faktura som betalingsløsning, må dette avtales direkte med Meneo Hundesenter. Faktura og betalingsinformasjon sendes via den e-postadressen kunden har registrert seg med.

Betalingsfrist ved faktura er 14 dager fra booking av kurs.

Ved forsinket innbetaling vil det bli sendt betalingspåminnelse, og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Lag, samlinger og kurs som pågår over lengre perioder har egne betalingsavtaler, og kunden vil faktureres.

Bindende betaling

Påmelding til alle våre kurs er bindende og kursavgift refunderes ikke.

Kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende, fører ikke til fradrag i kursavgiften. Kursavgiften refunderes ved langvarig sykdom/skade hos kunde. Sykemelding må sendes Meneo Hundesenter snarest etter sykdomsdato.

Ansvar for skader på hund

Meneo Hundesenter fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre.

Meneo Hundesenter er heller ikke ansvarlig for skader/sykdom hunden eller kursdeltageren selv blir påført i forbindelse med kurs.

Endringer

Meneo Hundesenter tar forbehold om endringer i kursprogrammet, og kan avlyse kurs dersom det er påmeldt for få deltakere.

Ved avlysning eller utsettelse av kurs blir kunden tilbudt et erstatningskurs med tilsvarende innhold som opprinnelig kurs. Dersom det ikke settes opp erstatningskurs innen 6 måneder fra opprinnelig kursdato refunderes deltakeravgiften.

Kursmateriale

Meneo Hundesenter har copyright på alt utdelt materiale, og det er ikke tillatt å distribuere dette i andre sammenhenger.